Nagelsalon Gezondheid & Huisregels

Behandelingen zullen zowel overdag als 's avonds ingepland worden. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt waarmee verzekerd is dat voor een behandeling voldoende tijd kan worden gereserveerd. Een afspraak die telefonisch, in de salon, per email of per whatsapp is gemaakt, is bindend.

 • Bent u verhinderd om de afspraak door te laten gaan, annuleer dan minimaal 48 uur van te voren, anders zal Het Nagelhuuske genoodzaakt zijn de helft van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Betalingsverzoek met het verschuldigde bedrag zal per bank/tikkie verstuurd worden.
 • Bent u meer dan 15 minuten te laat dan de gemaakte afspraak? Dan kan Het Nagelhuuske besluiten om de afspraak niet door te laten gaan i.v.m. daaropvolgende geplande afspraak met een andere klant en het opnieuw desinfecteren van de salon.
 • De betaling van de behandeling dient meteen na de behandeling te worden voldaan in de salon. Dat kan contant of per bank (d.m.v. betalingsverzoek)

 • Bij een eerste behandeling in onze salon vragen wij een aanbetaling van € 25,- dit bedrag zal worden verrekend bij onze afspraak na de behandeling. Voor de aanbetaling zal een betaalverzoek gestuurd worden en vragen wij u binnen 24uur te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling zal de afspraak definitief bevestigd worden. Bij een no show of te late afmelding, doet u automatisch afstand van de reeds gemaakt aanbetaling. Begrijp goed dat wij deze tijd voor u hebben gereserveerd.

 • Heeft u een andere behandeling (kunstproduct) laten uitvoeren door een andere salon en is dit niet verwijderd, dan zullen wij u terug verwijzen naar de betreffende salon om het product te verwijderen of zullen wij extra kosten van € 25,- in rekening brengen, dat is afhankelijk welk product er is gebruikt en wat de staat is van uw nagels. Wilt u met een manicure afronden zonder nieuw product, dan wordt er € 15,- extra in rekening gebracht.

 • Ook niet geheel onbelangrijk, vermeld altijd gebruik van medicijnen of bijzonderheden m.b.t. uw gezondheid. Het komt voor dat hierdoor een behandeling in de salon niet verstandig is uit te laten voeren. Overleg het altijd met uw arts (bv bij operatie, chemotherapie, allergieën, etc.)

 • Vanwege een beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om andere personen mee te nemen tijdens de behandeling. En omdat wij met chemische stoffen werken, is het ook niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de salon.
 • Het Nagelhuuske geeft 1 week garantie op de door ons uitgevoerde behandelingen. De garantie is alleen van toepassing als de onderhoudstips goed in acht zijn genomen door bijvoorbeeld gebruik van nagelriemolie en als ons advies qua behandeling is opgevolgd.
 • Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan om te roken en/of te eten in de salon.
 • Gebruik van uw mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens de behandeling. Stop deze in uw tas of jas.
 • Wanneer er een schimmel of bacterie op de nagel(s) wordt geconstateerd dan zullen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar uw huisarts.
 • U bent van harte welkom bij Het Nagelhuuske vanaf 16 jaar, dit geldt voor behandelingen met kunstproducten.
 • Het Nagelhuuske is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de salon is uitgegaan van de door de klant verstrekte informatie of onvolledige informatie over bijvoorbeeld ziekte, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
 • Het Nagelhuuske vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. Alle prijzen zijn inclusief btw
 • Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk kenbaar gemaakt aan de klanten.

Hygiëne & Gezondheid m.b.t Coronavirus

Vanuit de rijksoverheid > Hygiënemaatregelen en een gezondheidscheck zijn de basis om er voor te zorgen dat wij als ondernemer/medewerker veilig kan werken, is het belangrijk dat je de adviezen opvolgt:

Samen kunnen we luchtweginfecties (blijven) voorkomen, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus
of niet. Mensen met klachten die passen bij luchtweginfecties krijgen vijf adviezen. Denk aan klachten
zoals hoesten, niezen, keelpijn of een loop-of snotneus. Soms horen ook koorts, spierpijn, hoofdpijn of
moeheid hierbij.

 • Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elleboog.
  • Overleg bij klachten met Het Nagelhuuske of je afspraak door kan gaan.

   

  Contactgegevens Overheid:
  Team Coronabestrijding: 088 144 71 55 en zorginstellingcorona@ggdgelderlandzuid.nl
  Team Infectieziektebestrijding: 088 144 71 26 en Infectieziekten@ggdgelderlandzuid.nl